اداره ثبت مالکیت پارکینگ های مکانیزه را قبول نمی کند - اجاره خودرو طباطبایی

اداره ثبت مالکیت پارکینگ های مکانیزه را قبول نمی کند

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: اداره ثبت تنها به پارکینگ های ثابت سند می دهد و موضوع پارکینگ های مکانیزه به معضلی تبدیل شده که اگر بخواهیم آن ها را بفروشیم با مشکل مواجه می شویم. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر واحد ساختمانی بین یک تا یک و نیم واحد باید پارکینگ تأمین شود، اظهار داشت: در گذشته در بعضی از مناطق به دلیل بافت فرسوده، نیم واحد پارکینگ تأمین می شد اما هم اکنون این رقم افزایش یافته است. وی با بیان اینکه هم اکنون هر خانواده ی تهرانی بین یک الی ۳ خودرو دارند، افزود: به همین دلیل ۱۰۰ درصد تأمین پارکینگ موجود باید بر اساس استانداردهای فعلی رعایت شود. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هم اکنون پارکینگ های موجود پاسخگوی این تعداد خودرو نیست، تصریح کرد: به همین دلیل مردم مجبورند در معابر عمومی خودروی خود را پارک کنند. شاکری با تأکید بر اینکه به دلیل افزایش سفرهای درون شهری در مرکز شهر و حوالی طرح زوج و فرد با کمبود شدید پارکینگ مواجه هستیم، گفت: مهمترین مسئله ای که هم اکنون وجود دارد این است که یک سری از واحدها به دلیل عدم امکانات فیزیکی و موقعیت جغرافیایی خود مانند کوچه های بن بست و شیب اصلا نمی توانند تأمین پارکینگ کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین پارکینگ کافی مورد نیاز شهر تهران است، تأکید کرد: اگر بار را بر گردن شهرداری و دولت بگذاریم به دلیل کمبود منابع باز هم با مشکل مواجه می شویم، به همین دلیل باید با استفاده از بخش خصوصی این امر را تأمین کنیم. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پارکینگ های حاشیه ای شهر تهران را باید با راه اندازی سامانه ای، سامان دهی کنیم، تصریح کرد: با این امر می توانیم تکنولوژی پارکینگ داری را به صنعت درآمدزایی تبدیل کنیم. شاکری با بیان اینکه روزانه تعداد قابل توجهی برای ساخت پارکینگ به ما مراجعه می کنند، افزود: آن ها گفته اند که سرمایه ساخت پارکینگ مکانیزه و ثابت زیرسطحی و روسطحی را تأمین و همچنین اداره آن را بر عهده می گیرند. وی با تأکید بر اینکه اداره ثبت مالکیت، پارکینگ های مکانیزه را قبول نمی کند، گفت: اداره ثبت مطرح کرده تنها به پارکینگ های ثابت سند می دهد، به همین دلیل هم اکنون موضوع پارکینگ های مکانیزه به معضلی تبدیل شده که اگر بخواهیم آن ها را بفروشیم، با مشکل مواجه می شویم. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: برای واگذاری پارکینگ های مکانیزه به پیمانکار نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. شاکری با تأکید بر اینکه می توانیم با عوارض پارکینگ به راحتی درآمد زایی کنیم، یادآور شد: مردم به دلیل کمبود پارکینگ با مشکلات زیادی مواجه هستند، به همین دلیل باید با کمک شهرداری و بخش خصوصی این موضوع را سامان ببخشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *