تعداد 1311 پارکینگ عمومی در کشور وجود دارد - اجاره خودرو طباطبایی

تعداد ۱۳۱۱ پارکینگ عمومی در کشور وجود دارد

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۳۱۱ پارکینگ‌ عمومی در کشور وجود داشته است. تعداد کارکنان این کارگاه‌ها، ۳۶۲۲ نفر بوده است. بر اساس یافته های مرکز آمار ایران، بررسی نتایج اجرای «طرح آمارگیری از پارکینگ های عمومی ـ ۱۳۹۴» که مربوط به دوره ی زمانی یک ساله قبل از آن است، منتشر شد. این بررسی، یافته های زیر را نشان می دهد. تعداد پارکینگ های عمومی و کارکنان آنها در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۳۱۱ پارکینگ عمومی در کشور وجود داشته است. تعداد کارکنان این کارگاه ها، ۳۶۲۲ نفر بوده است که از این تعداد ۲۰۰۸ نفر (۵۵٫۴ درصد) کارکن مزد و حقوق بگیر تمام وقت، ۳۰۳ نفر (۸٫۴ درصد) کارکن مزد و حقوق بگیر پاره وقت و ۱۳۱۱ نفر (۳۶٫۲ درصد) کارکن بدون مزد و حقوق بوده اند. به این ترتیب به طور متوسط در هریک از این کارگاه ها، حدود ۳ نفر مشغول کار بوده اند. تعداد وسایل نقلیه ی واردشده به پارکینگ های عمومی در سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۸٫۷ میلیون وسیله ی نقلیه به پارکینگ های عمومی وارد شده اند. از این تعداد ۲۰٫۰ میلیون دستگاه (۲۵٫۵ درصد) در فصل بهار، ۲۲٫۳ میلیون دستگاه (۲۸٫۳ درصد) در فصل تابستان، ۱۸٫۲ میلیون دستگاه (۲۳٫۱ درصد) در فصل پاییز و ۱۸٫۲ میلیون دستگاه (۲۳٫۱ درصد) در فصل زمستان در این پارکینگ ها توقف کرده اند و نشان می دهد در هر روز به طور متوسط ۱۶۴ وسیله ی نقلیه به هریک از این پارکینگ ها وارد شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *