احیای مجدد کارکرد حومه ای ناوگان مینی بوس رانی پایتخت - اجاره خودرو طباطبایی

احیای مجدد کارکرد حومه ای ناوگان مینی بوس رانی پایتخت

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه ناوگان مینی بوس رانی پایتخت در وضعیت خوبی نیست، در حالی که می تواند نقش و کارکرد حائز اهمیتی در زمینه کاهش بار ترافیک حریم شهر تهران ایفا کند.

احمد دنیامالی با یادآوری اینکه ناوگان مینی بوس رانی پایتخت از اواسط دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۷۰ از کارکرد بسیار خوبی در حمل و نقل شهروندان از حومه و شهرهای اقماری به داخل شهر و بالعکس برخوردار بوده است، تصریح کرد: هر مینی بوس به طور میانگین ۲۰ شهروند را جابه جا می کند که اگر کارکرد حومه ای این ناوگان را در نظر بگیریم می بینیم که با تقویت این ناوگان بخش قابل توجهی از ترافیک پایتخت کاسته می شود.

وی با بیان اینکه ناوگان مینی بوس رانی کارکرد حومه ای دارد و از دست شهرداری برای نوسازی و بهسازی این ناوگان کاری ساخته نیست، افزود: وزارت کشور، وزارت راه و استانداری و فرمانداری نهادهایی هستند که باید از این ناوگان حمایت کرده و فرسودگی این ناوگان را حذف کنند.

دنیامالی با یادآوری اینکه مینی بوس ها کارکرد حومه ای دارند و بر اساس آمارها در سال های گذشته از کارکرد بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل شهرهای اقماری تهران برخوردار بودند، متذکر شد: امروز شاهد هستیم نه تنها دوران طلایی ناوگان مینی بوس رانی به سر آمده، بلکه وضعیت بسیاری از این مینی بوس ها به دلیل فرسودگی های صددرصدی نگران کننده نیز هستند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تنها راه حل احیای مجدد ناوگان مینی بوس رانی پایتخت را تخصیص تسهیلات ویژه از سمت دولت با بهره پایین به این ناوگان عنوان کرد و گفت: وقتی کلانشهر تهران روزانه با حجم بسیار بالایی از تردد خودروها به ویژه از سمت شهرک های اقماری به سمت شهر مواجه است، دولت می تواند بخش قابل توجهی از این حجم را با احیای مجدد ناوگان مینی بوس رانی کم کند، هرچند که به نظر می رسد نه از سمت وزارت کشور و نه وزارت راه رغبتی در این زمینه وجود ندارد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *