ارتقای کیفیت پروژه‌های روسازی ایستگاه‌ها، پایانه‌ها و مسیرهای اتوبوس‌های تندرو - اجاره خودرو طباطبایی

ارتقای کیفیت پروژه‌های روسازی ایستگاه‌ها، پایانه‌ها و مسیرهای اتوبوس‌های تندرو

کیفیت پروژه‌های روسازی ایستگاه‌ها، پایانه‌ها و مسیرهای بی آر تی، با اجرای دستورالعمل جدید ارتقا خواهد یافت.

معاون فنی و مهندسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه مطالعاتی تدوین دستورالعمل همسان روسازی ایستگاه ها، پایانه ها و مسیرهای بی آر تی به پایان رسیده و راهکارهای مربوط به اجرای آن مشخص شده است. به این ترتیب مرمت و بهسازی این دسته از زیرساخت های حمل و نقل عمومی، به زودی با استفاده از دستورالعملی همسان و اعمال راهکارهایی علمی و در عین حال اقتصادی، متحول خواهد شد.

مهندس عباس فرهادیه مشکلات موجود در مسیرهای اتوبوس های تندرو را ناشی از عدم تناسب طراحی روسازی با میزان بار وارده بر معابر فوق دانست و افزود: راهکارهای همسان به منظور ایجاد روسازی مناسب در ایستگاه ها، پایانه ها و مسیرهای بی آر تی با در نظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی و البته شرایط محیطی و عملکردی این خطوط تدوین می شوند تا شرایط تمام مسیرهای در حال بهره برداری و نیز پروژه های احداث مسیرهای جدید به دوام و کیفیتی قابل قبول برسد.

مهندس فرهادیه با بیان آنکه تجربیات کشورهای مختلف جهان در زمینه احداث و نگهداشت مسیرهای اتوبوس های تندرو مورد استفاده کارشناسان فعال در تدوین این دستورالعمل قرار گرفته است، یادآور شد در این راستا از نقطه نظرات و تجربیات مدیریت شهری سایر کلانشهرهای کشور و همچنین کارشناسان صاحب نظر در این زمینه بهره برداری شده و همچنین قرار است معاونت های فنی و عمرانی مناطق ۲۲گانه نیز در مورد جزئیات اجرایی پیش نویس تهیه شده اعلام نظر کنند.

گفتنی است بروز عوارض، خرابی ها و ناهموار شدن مسیرهای بی آر تی به ویژه در محل توقف اتوبوس ها از جمله مشکلاتی است که ضمن صدمه به ناوگان اتوبوس های تندرو، سبب تحمیل هزینه های اضافی روکش و لکه گیری مکرر آسفالت می شود. استفاده از بتن الیافی، روسازی با بتن غلتکی (RCC) و همچنین به کارگیری قطعات پیش ساخته بتنی، از گزینه های مطرح شده در نتایج مطالعات مذکور است که باید با لحاظ معیارهایی همچون هزینه، سرعت اجرا و دقت و کیفیت عملیات اجرایی مورد ارزیابی و انتخاب قرار گیرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *