ارزانترین اجاره خودرو در تهران

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

شرکت اجاره خودرو طباطبایی یکی از مراکز اجاره خودرو در تهران است که تنوع زیادی در اجاره ماشین دارا است. اجاره ماشین طباطبایی با دارا بودن ۷۸ دستگاه خودرو خودرو خارجی و ایرانی یکی از بزرگترین رنتکار های تهران است .

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

کرایه ماشین طباطبایی بیشتر فعالیت خود را در تهران و حومه آن قرار داده است که شما هم با تماس تلفنی با مشاوران ما و همچنین رزرو آنلاین اجاره خودرو در سایت و رزرو آنلاین اجاره خودرو با اپلیکیشن اجاره خودرو میتوانید رزرو کنید.

اجاره خودرو به چند روش میتواند اجاره نمود:

 1. اجاره خودرو بدون راننده

 2. اجاره خودرو با راننده

کرایه ماشین بدون راننده

در اجاره خودرو بدون راننده شما با انتخاب خودرو مورد نظرتان با تماس به مشاوران ما و همچنین رزرو آنلاین اجاره خودرو در سایت پس از پرداخت بیعانه خودرو مورد نظرتان را رزرو کرده و بعد از قرار دادن مدارک مورد نیاز کرایه ماشین از قبیل یک فقره چک و یا سفته به مبلغ خودرو و مبلغ ده درصد از قیمت خودرو را به عنوان وعدیه یا دپوزیت قرار می دهید و پس از عودت مدارک به شما تحویل میگردد و فقط یک مبلغ امانت خلافی که مبلغ آن بستگی به روز اجاره ماشین است پرداخت مینماید و مدت ۳۰ روز اگه خلافی در تاریخ اجاره خودرو خودتان نداشته باشید به شما عودت می شود.

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

ارزانترین اجاره خودرو در تهران

کرایه ماشین باراننده

اجاره خودرو با راننده شما با انتخاب خودرو مورد نظرتان هیچ مدارکی تحویل نمی دهید و فقط اجاره بهای روز خودرو و همچنین ۱۰۰ هزار تومان برای یک روز راننده پرداخت مینمایید.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو بدون راننده اتباع ایرانی

 1. یک فقره چک یا سفته به مبلغ خودرو
 2. کارت شناسایی معتبر
 3. گواهینامه
 4. “فقط و فقط” یکی از موارد ذیل:
  1. هفت تا ده درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه (برای خودرو های ایرانی پانزده درصد ارزش خودرو)
  2. سند ملکی به نام متقاضی
  3. توقف خودروی شخصی متقاضی در پارکینگ عمومی و تحویل سند آن به شرکت
 
 

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اجاره خودرو بدون راننده اتباع خارجی

 1. کارت شناسایی معتبر
 2. ویزا و پاسپورت متقاضی
 3. تصویر بلیط رفت و برگشت متقاضی
 4. گواهینامه
 5. هفت تا ده درصد ارزش خودرو به عنوان ودیعه (به ریال و یا سایر ارزهای خارجی) (برای خودرو های ایرانی پانزده درصد ارزش خودرو)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *