ازسرگیری همکاری با خودروسازان بزرگ خارجی - اجاره خودرو طباطبایی

ازسرگیری همکاری با خودروسازان بزرگ خارجی

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه ‌نصیرالدین طوسی گفت: با اجرایی شدن برجام، ایران باید به مرکز تولید خودرو در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.

شهرام آزادی اظهار کرد: با اجرایی شدن برجام برخی مشکلات شرکت های خودروساز داخلی در خارج از کشور برطرف شده است.

وی با بیان این که تعامل با خودروسازان بزرگ خارجی به ویژه اروپایی ها مجددا در حال برقرار شدن است، خاطرنشان کرد: امید می رود با ادامه این روند قراردادهای مناسبی با خودروسازان خارجی به صورت سرمایه گذاری مشترک امضا شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: البته برخی محدودیت ها در راه انتقال تکنولوژی به صنعت خودروی داخلی کم و بیش ادامه دارد و فکر نمی کنم اروپایی ها از انگیزه لازم برای انتقال کامل تکنولوژی به ایران برخوردار باشند، ولی با این حال در فضای پسابرجام روابط خودروسازان داخلی با شرکت های خارجی باید استراتژیک بوده و به گونه ای بنا شود که سنگ اندازی های سیاسی نتواند خللی در آن ایجاد کند.

وی با بیان این که منافع خودروسازان خارجی باید به گونه ای به بازار ایران پیوند بخورد که دیگر نتوانند مانند تحریم های پیشین به راحتی بازار ایران را ترک کنند، گفت: باید روابط با خودروسازان خارجی به گونه ای مدیریت شود که ایران به مرکزی برای تولید و عرضه خودرو در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان کرد: درواقع خودروسازان داخلی باید با شرکای خارجی خود شرط کنند که تولید و ورود هرگونه خودروی جدید به بازار منطقه خاورمیانه باید از طریق ایران صورت گیرد. در آن صورت خودروسازان خارجی نیز برای تامین منافع خود نسبت به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در ایران اقدام خواهند کرد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *