افزایش تعرفه واردات قطعات به رقم پیشنهادی قطعه سازان - اجاره خودرو طباطبایی

افزایش تعرفه واردات قطعات به رقم پیشنهادی قطعه سازان

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت : به نظر نمی رسد با تغییر نرخ تعرفه واردات قطعات بتوان مانع انحصار و یا قاچاق در این بخش گردید.

مطلب زاده افزود : هر چند در صورتی که تعرفه واردات قطعات به رقم پیشنهادی قطعه سازان افزایش یابد این اقدام به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور کمک موثری خواهد کرد.

وی تصریح کرد : البته با افزایش تعرفه واردات قطعات می توان ساخت داخل در این صنعت را رونق بخشید هر چند دستیابی به هدف بسته به شرایطی داشته و نیازمند بررسی بیشتری است.

وی با اشاره به توان قطعه سازان داخلی در تولید قطعات به روز و با کیفیت گفت : در شرایطی که قطعه سازان همچنان با مشکل نقدینگی مواجه هستند مسلما هر گونه ارتقاء در تولید و تکنولوژی برای واحدهای قطعه سازی عملا مستلزم شرایطی است که باید فراهم شود.

وی تاکید کرد : با پرداخت مطالبات قطعه سازان و رفع مشکلات نقدینگی این صنعت ، یقینا شاهد تحول در تولید و کیفیت در واحدهای قطعه سازی خواهیم بود چرا که امروز بخش مهمی از موانع ناشی از تولید و افزایش واردات ناشی مشکل نقدینگی و هزینه تولید است.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد : در چنین شرایطی قطعا صنعت قطعه سازی نیاز حمایت های تعرفه ای و تسهیلاتی است تا قادر به ادامه فعالیت باشد ضمن اینکه با بهبود اوضاع تولید قطعه سازان به لحاظ کمی و کیفی وضعیت صنعت خودروسازی نیز بهبود خواهد یافت.

مطلب زاده با بیان اینکه باید زمینه سرمایه گذاری در این صنعت بیش از گذشته فراهم شود ، خاطر نشان کرد : هر چند هر گونه همکاری و سرمایه گذاری مشترک در صنعت قطعه سازی ایران بستگی به هدف گذاری و سیاست های دولتمردان و وزارت صنعت ، معدن و تجارت دارد که در قرارداد با شرکتهای خارجی به چه نحوی عمل نمایند.

وی گفت : قطعا با سرمایه گذاری مشترک و از سویی حضور قطعه سازان داخلی در زنجیره تامین محصولات مشترک خودروسازان ، شرایط بهتری را به لحاظ تولید و ورود تکنولوژی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شاهد خواهیم بود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *