امنیت سایبری، اولویت خودروسازان - اجاره خودرو طباطبایی

امنیت سایبری، اولویت خودروسازان

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا از خودروسازان خواست حفاظت سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری در برابر هکرها را در اولویت قرار دهند.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا روز دوشنبه دستورالعمل هایی را منتشر کرد که از خودروسازان می خواهد به طور داوطلبانه استانداردهای موجود و بهترین شیوه برای امنیت سایبری را بپذیرند. در این دستورالعمل جدید از خودروسازان خواسته شده است روش هایی را برای کاستن از احتمال موفقیت حملات سایبری به خودروها درپیش بگیرند. در این دستورالعمل به خودروسازان توصیه شده است گروهی را تشکیل دهند و از طریق آن اطلاعات مربوط به تهدیدهای امنیت سایبری را به اشتراک بگذارند. این اقدام اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه های آمریکا در شرایطی صورت می گیرد که سال گذشته یک گروه تحقیقات امنیتی موفق شد با هک کردن سیستم یک جیپ چروکی، کنترل این خودرو را به دست بگیرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *