امیدواریم که توقف نظارت مکانیزه دوربین ها تا اواخر مهرماه رفع گردد - اجاره خودرو طباطبایی

امیدواریم که توقف نظارت مکانیزه دوربین ها تا اواخر مهرماه رفع گردد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای طرح LEZ و مبحث مهم معاینه فنی خودروها گفت: با توجه به اینکه اخذ معاینه فنی برای خودروها به شکل قانونی مصوب درآمده و به شهروندان ابلاغ شده است، مصوبه معاینه فنی اقدامی بجا و چاره ساز در جهت کاهش آلودگی هوا است.

مصطفی کواکبیان افزود: کلیه مالکان خودروهای با ۵ سال سن موظف به اخذ معاینه فنی از مراکز معتبر هستند،لذا اگر شخصی نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نکند در صورت تردد طبق قانون مصوب جریمه خواهد شد البته کاهش سن معاینه فنی خودروها از برنامه های جدید مجلس شورای اسلامی می باشد.

وی در ادامه با اشاره به توقف بوجود آمده در طرح LEZ تصریح کرد: در حال حاضر طرح LEZدر حال اجرا می باشد و توقف در نظارت مکانیزه دوربین ها در راستای اجرای طرح LEZ به دلیل حجوم جمعیت به مراکز معاینه فنی بوده است البته این توقف مانع اجرای طرح نخواهد بود.

کواکبیان با بیان اینکه اجرای طرح LEZ در کاهش آلودگی هوا حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: امیدواریم توقف در اجرای نظارت مکانیزه تا اواخر مهرماه رفع گردد چرا که این طرح در کاهش آلودگی زیست محیطی نقش بسزایی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از توقف اجرای طرح LEZ اضافه کرد: دستگاه های ذیربط باید قبل از اجرای طرح LEZ کلیه زمینه ها و امکانات را فراهم می نمودند تا طرح معاینه فنی به خوبی و بدون نقص پیش رود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *