بازدید نعمت‌زاده از شرکت پروتون مالزی - اجاره خودرو طباطبایی

بازدید نعمت‌زاده از شرکت پروتون مالزی

در جریان سفر رئیس جمهوری و هیات همراه به مالزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه وزیر دوم صنعت مالزی از شرکت خودروسازی پروتون این کشور بازدید کرد.

در این بازدید نعمت زاده از خط رباتیک تولید، مرکز تحقیقات، خط تولید موتور و سایر بخش های این شرکت دیدن کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *