توانمندی قطعه سازان داخلی برای پیوستن به زنجیره تامین جهانی پژو - اجاره خودرو طباطبایی

توانمندی قطعه سازان داخلی برای پیوستن به زنجیره تامین جهانی پژو

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور گفت : با مشارکت قطعه سازان داخلی در تولید محصولات جدید ، قطعا می توان با سرعت بیشتری به ارقامی بیش از ۴۰ درصد ساخت داخل دست یافت.

حضور قطعه سازان فرانسوی و برگزاری جلسه ای به منظور میزان مشارکت قطعه سازان داخلی در تولید محصولات جدید ، بستگی به طرح و نقشه شرکتهای خارجی در این همکاری ها دارد.

وی گفت : در صورتی که هدف مشارکت قطعه سازان داخلی در همکاری های جدید باشد مسلما این مساله در شرایط تولید و دستیابی به عمق ساخت داخل در محصولات جدید نقش موثری خواهد داشت.

وی اظهار داشت : هر چند به جهت شناخت و سابقه همکاری های گذشته و از سویی عدم دخالت قطعه سازان در قراردادها جدید ، دست یابی به این مهم دور از ذهن است.

وی گفت : امید است در جلسه ای که به زودی قطعه سازان پژو در ایران خواهند داشت بتوان به نتایجی خوبی در زمینه مشارکت قطعه سازان داخلی در همکاری های اخیر دست یافت و بخشی از قطعات محصولات جدید داخلی سازی شود.

وی افزود : البته آغاز همکاری ها با حداقل ساخت داخل نتیجه و بهره ای را برای قطعه سازان داخلی به همراه نخواهد داشت ضمن اینکه تیراژ تولید در محصولات جدید اهمیت زیادی دارد چرا که با تیراژ محدود ، اصولا سرمایه گذاری در این بخش برای قطعه سازان داخلی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور با اشاره به استانداردهای سختگیرانه تولید قطعات توسط شرکای خارجی اظهار داشت : قطعا قطعه سازان داخلی به لحاظ استانداردهای تولید در شرایط خوبی به لحاظ انطباق با استانداردهای جهانی قرار دارند و امروز قطعه سازان بسیار قوی در ایران فعالیت دارند که از توانمندی بالایی برخوردارند.

رعنایی افزود : مهمترین عامل برای حضور و همکاری موثر قطعه سازان داخلی در جریان قراردادهای جدید ، تیراژ اقتصادی در تولیدات است ضمن اینکه با قراردادهای برد- برد ، شرکتی مثل پژو می تواند قطعه سازان داخلی در زنجیره تامین خود مشارکت دهد تا این همکاری ها هم برای قطعه سازان داخلی و همچنین پژو سود اور شود.

وی گفت : در صورتی که بهانه گیری در همکاری های جدید در میان نباشد تا به این واسطه قطعه ساز داخلی حذف شود می تواند گفت که قطعه سازان داخلی از توانمندی بالایی به لحاظ استاندارد در تولید و کیفیت برای حضور در زنجیره تامین محصولات جدید برخوردارند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *