توسعه ناوگان اتوبوسرانی کشور نیازمند اختصاص منابع کلان توسط دولت است - اجاره خودرو طباطبایی

توسعه ناوگان اتوبوسرانی کشور نیازمند اختصاص منابع کلان توسط دولت است

دبیر ستاد ملی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت: توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری در سطح کشور در حال انجام است.

سعید قیصر افزود: سهمیه توسعه و نوسازی ناوگان تاکسیرانی در حال حاضر بدون هیچگونه محدودیتی به شهرهای واجد شرایط اعطا می شود.

وی با اشاره به برنامه جایگزینی تاکسی های نو به جای مینی بوس های فرسوده خاطرنشان کرد: البته شرایط در نظر گرفته شده برای نوسازی و توسعه ناوگان تاکسیرانی در کشور بسیار مطلوب است هرچند قیمت نهایی برای دریافت تاکسی نو در مقایسه با هزینه نوسازی مینی بوس ها متفاوت است.

وی در ادامه ابراز کرد: پروسه توسعه و جایگزینی تاکسی نو بجای مینی بوس های فرسوده با ارائه درخواست از سوی متقاضیان به سازمانهای ذیربط انجام می شود و متفاوت با طرح سراسری نوسازی ۹۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده است.

معاون ستاد حمل و نقل همگانی کشور اذعان داشت: با توجه به پایین بودن قیمت تاکسی ها در طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی در مقایسه با تاکسی های موجود در بازار مصرف، تسهیلاتی برای این خودروها در نظر گرفته نشده و متقاضیان می توانند به صورت نقدی قیمت خودرو را پرداخت کنند.

قیصر در ادامه در خصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل شهری اظهار داشت: توسعه ناوگان اتوبوسرانی کشور نیاز به منابع هنگفتی از سوی دولت و مسئولین محترم دارد تا با تعیین و تصویب در لایحه بودجه کشور تامین گردد.

دبیر ستاد ملی معاینه فنی خودروهای سبک کشور در پایان اضافه کرد: امیدواریم در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (از جمله اتوبوسرانی) با کمک مجلس محترم در لایحه بودجه سال ۹۶ نسبت به اختصاص بودجه به این بخش اقداماتی انجام شود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *