۱۳۰۸۸_۳۳۰

تولید خودرو در ایران افزایش یافت

تولید انواع خودرو در مهر ماه امسال ۱۳۹٫۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. در این مدت تولید انواع خودرو در ایران از ۴۶ هزار و ۶۲۹ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۱۱ هزار و ۵۰۶ دستگاه رسید. تولید انواع سواری نیز با رشد ۱۴۵٫۷ درصدی همراه بوده و از ۴۲ هزار و ۳۵۷ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۰۴ هزار و ۵۲ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع وانت نیز ۸۳٫۷ درصد رشد داشته و از ۳۴۵۳ دستگاه در مهر ماه سال ۱۳۹۴ به ۶۳۴۲ دستگاه افزایش یافت. مهر ماه امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز صعودی بوده و با رشد ۱۹٫۷ درصدی از ۶۱ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۷۳ دستگاه رسید. تولید انواع اتوبوس هم رشد ۵۸٫۵ درصدی داشته و از ۵۳ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۸۴ دستگاه افزایش یافت. در این مدت تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز با رشد همراه بوده و با افزایش ۳۵٫۵ درصدی از ۷۰۵ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۹۵۵ دستگاه رسید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *