حضور قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی پژو - اجاره خودرو طباطبایی

حضور قطعه سازان ایرانی در زنجیره تامین جهانی پژو

عضو انجمن قطعه سازان معتقد است در صورتی که زمینه ورود و میزان مشارکت فراهم شود قطعه سازان ایرانی توانایی ورود به زنجیره تامین جهانی پژو را دارند.

علی اکبر جوانروح افزود : از ابتدای همکاری پژو در ایران ،این شرکت استانداردهای سخت گیرانه ای برای تامین قطعات مورد نیاز داشت ضمن اینکه قطعه سازان داخلی نیز همواره استانداردهای پژو را رعایت نمودند.

وی گفت : البته شرکتهای خارجی در همکاری مشترک با خودروسازان داخلی پس از بررسی های اقتصادی و میزان مقرون به صرفه بودن تولید قطعات در ایران، نسبت به انتخاب قطعه سازان داخلی در زنجیره تامین تولیدات جدید اقدام خواهند کرد.

وی تاکید کرد : در تولید محصولات جدید انتظار می رود از بخشی از امکانات داخلی در حوزه قطعه سازی استفاده و بر اساس سیاست ها درصدی از این تولیدات در بازارهای منطقه به فروش خواهد رسید.

وی گفت : مسلما با تولید این محصولات در داخل و کاهش هزینه تولید در ایران ، فضای رقابت با محصولات خارجی فراهم خواهد شد.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد : هر چند به نظر نمی رسد قطعه سازان داخلی جایگاه چندانی در تولید محصولات جدید داشته باشند.

جوانروح افزود : اکثر قطعه سازان داخلی توانایی تولید قطعات محصولات پژو ، بنز و بسیاری از برندهای برتر جهانی را دارند ضمن اینکه استانداردهای قطعات هر خودرویی باید از سوی خودروساز تعریف شود تا قطعات بر اساس سفارش شرکتها تولید شوند.

وی گفت : امروز بسیاری از قطعات بی کیفیت به دلیل هزینه کمتر به سفارش خودروساز وارد و در زنجیره تامین شرکتها قرار می گیرد از این رو قطعه ساز در این جریان صرفا به سفارش شرکتها عمل می کند.

وی تصریح کرد : در صورتی که از توان قطعه سازان داخلی در تولید محصولات جدید استفاده نشود مطمئنا شرایط برای قطعه سازران داخلی سخت تر و جریان تعطیلی در واحدهای قطعه سازی سرعت بیشتری خواهد یافت.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *