حفظ سامانه کارت سوخت برای اصلاح مصرف ، ضروری است - اجاره خودرو طباطبایی

حفظ سامانه کارت سوخت برای اصلاح مصرف ، ضروری است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفظ سامانه کارت سوخت در کشور تاکید کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی از تقدیم طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت و امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبرداد و افزود: این طرح به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآوردههای نفتی تدوین شده است.

وی اظهار داشت : در صورت تصویب طرح مزبور دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به تمامی وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت ها و ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست های انگیزشی استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم گفت: حفظ سامانه کارت سوخت به نفع کشور است چون در کاهش و کنترل مصرف و همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت بسیار نقش آفرین است.

وی به مزیت های استفاده از کارت سوخت اشاره کرد و افزود: استفاده از کارت سوخت موجب کنترل مصرف و همچنین از قاچاق سوخت اعم از بنزین و گازوئیل به شدت جلوگیری می کند.

حاجی دلیگانی اظهار داشت : کارت هوشمند سوخت می تواند به شفافیت اطلاعات و مدیریت بهینه سوخت در کشور کمک شایان توجهی داشته باشد.

وی گفت : به واسطه کارت سوخت می توان به حجم بنزین مصرفی در نقاط مختلف و حتی اقشارمختلف پی برد و این امر به نوبه خود در محاسبات و برنامه ریزی های کشور مزیت های جدی ایجاد و فقدان این سامانه به فساد در حوزه انرژی و بنزین دامن خواهد زد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود : وجود کارت سوخت موجب افزایش شفافیت در عرضه بنزین و کاهش قاچاق این فرآورده با ارزش می شود و از این طریق مصرف بنزین کنترل و به بنزین وارداتی نیاز کمتری خواهد بود.

وی بیان داشت: ایجاد زمینه مناسب برای حرکت به سمت اصلاح مصرف و کسب اطلاعات منسجم از تعداد و نوع ناوگان حمل ونقل فعال کشور و مصرف سوخت انواع خودرو و تقاضای واقعی بنزین و برنامه ریزی و پیش بینی برای عرضه و تقاضای سوخت از دیگر مزایای دیگر استفاده کارت سوخت است.

حاجی دلیگانی در تبیین اهمیت سامانه هوشمند سوخت نیز گفت: این زیرساخت به دلیل اطلاعاتی که برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار می دهد دارای اهمیت فراوانی است.

وی افزود: دوام استفاده از کارت هوشمند نه تنها از جهت شفاف سازی گسترده برای تصمیم گیری های بخش عمومی اهمیت جدی دارد بلکه ابزاری قوی در سیاست گذاری در حوزههای متعدد از جمله زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی، تجاری و … در اختیار سیاست گذاران و مسئولان کشور قرار می دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم با بیان اینکه فرهنگ سازی همه جانبه برای مصرف توام با صرفه جویی و بهره وری در کشور ضرورت دارد، یادآورشد: برای سامان یابی نظام اقتصادی ضمن اجتناب از اسراف و تبذیر باید با مدیریت و درایت انرژی کشور را به سمت اهداف کلان و زیربنایی هدایت کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *