ساخت پارکینگ طبقاتی در منطقه 8 - اجاره خودرو طباطبایی

ساخت پارکینگ طبقاتی در منطقه ۸

در آینده ای نزدیک شرق تهران صاحب دو پارکینگ به مساحت ۲۱ هزار متر مربع می شود.

بهمن نوری با اعلام این خبر گفت:با توجه به بافت متراکم و جغرافیای تجاری این منطقه که از نظر مدیریت شهری جزء مناطق استراتژیک در قالب بافت شهری است ، شهرداری منطقه ۸ با رعایت طرح تفضیلی جدید شهر تهران و ارائه بسته های تشویقی قانونی به مالکان با کاربری تجاری در ناحیه ۲ آنها را ترغیب به ساخت احداث دو پارکینگ کرده است.

شهردار منطقه ۸ افزود:احداث این پارکینگ که در مجموع ۱۴ طبقه و در ضلع شمال شرقی و جنوب شرقی میدان هفت حوض در حال ساخت است و تحویل شهروندان می شود.

وی ادامه داد:با احداث این پارکینگ ها نه تنها بخش قابل توجهی از نیاز شهروندان رفع می شود بلکه تا حد چشمگیری از حجم ترافیک در این محدوده کاهش خواهد یافت.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *