محدوده مدارس و مساجد منطقه 15 ایمن سازی ترافیکی شد - اجاره خودرو طباطبایی

محدوده مدارس و مساجد منطقه ۱۵ ایمن سازی ترافیکی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۵ از ایمن سازی محدوده ترافیکی مدارس و مساجد منطقه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

سالمی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارتقاء ضریب ایمنی شهروندان انجام گرفته است، افزود: در راستای اجرای این طرح؛ نیازها و نواقص ایمنی و ترافیکی ۱۱۶ مدرسه، ۲۱ مسجد و معابر اطراف آنها که توسط کارشناسان ترافیک منطقه شناسایی شده بود برطرف و از لحاظ ترافیکی مناسب سازی شد.

وی افزود: اجرای عملیات بلوک عابر پیاده، رفع موانع فیزیکی، نصب پل همسطح ، نصب نرده ایمنی رفیوژ میانی و اطراف مدارس، نصب تابلوهای عبور عابر پیاده، عبور دانش آموز و اجرای خط کشی و علائم نوشتاری نظیر کلمه احتیاط، مدرسه، آهسته و همچنین امحاء خط کشی های قدیمی از جمله اقداماتی بود که در طرح مناسب سازی به اجرا درآمد.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه یادآور شد: این عملیات از ابتدای مرداد آغاز و با رفع تمام نواقص شناسایی شده پیش از بازگشایی مدارس و همچنین آغاز ماه محرم به اتمام رسی

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *