مصرف بنزین در منطقه تهران افزایش یافت - اجاره خودرو طباطبایی

مصرف بنزین در منطقه تهران افزایش یافت

مصرف بنزین منطقه تهران در تیرماه امسال با ۴۶۳ میلیون و ۱۲۴ هزار لیتر، هشت درصد رشد داشته است.

مصرف بنزین در منطقه تهران در تیرماه امسال به ۴۶۳ میلیون و ۱۲۴ هزار لیتر رسید در حالی که پارسال ۴۲۷ میلیون و ۲۶۹ هزار لیتر بنزین در تهران مصرف شده است.

مصرف بنزین خردادماه امسال ۴۴۴ میلیون و ۴۵۷ هزار لیتر بود در حالی که پارسال ۴۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار لیتر بنزین در تهران مصرف شده بود.

آمار مصرف بنزین تیرماه امسال در مقایسه با خردادماه امسال نشان از افزایش ۱۹ میلیون لیتری بنزین منطقه تهران در این یک ماه گذشته دارد.

میزان مصرف نفت گاز در منطقه تهران در تیرماه امسال به ۲۰۷ میلیون و ۲۴۳ هزار لیتر رسید که با ۲۱۷ میلیون و ۲۷۳ هزار لیتر مصرف پارسال، رشد منفی ۵ درصد را به ثبت رساند.

مصرف نفت گاز در خردادماه امسال به ۱۳۶ میلیون و ۳۸۲ هزار لیتر، نفت سفید به ۷۱۲ هزار لیتر و نفت کوره به ۲ میلیون و ۲۳۸ هزار لیتر رسید.

مصرف نفت سفید در دوره مورد بررسی با منفی ۲۶ درصد رشد به ۴۳۵ میلیون لیتر رسید در حالی که پارسال ۵۹۰ میلیون لیتر نفت سفید در تهران مصرف شده بود.

مقدار مصرف نفت کوره با منفی ۵۶ درصد بیشترین کاهش در بین فرآورده های نفتی منطقه را با ۲۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر به خود اختصاص داد.

مصرف نفت گاز در خردادماه پارسال ۱۷۱ میلیون و ۵۷۳ هزار لیتر، نفت سفید یک میلیون و ۸۰ هزار لیتر و نفت کوره پنج میلیون و ۷۸۸ هزار لیتر بود که به ترتیب منفی ۲۱ ، ۳۴ و ۶۱ درصد رشد را به ثبت رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *