۱۳۹۲۰۴۱۹۱۱۵۶۳۵۲۹۵۸۱۸۰۱۴

مصرف سی ان جی در منطقه فارس افزایش یافت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس از مصرف ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی فشرده در مهرماه امسال و رشد ۱۲ درصدی مصرف این فرآورده نسبت به مدت مشابه پارسال خبرداد. علیرضا امین با اشاره به مقدار مصرف ۳۷ میلیون مترمکعب سی ان جی در مهرماه پارسال در منطقه فارس به خبرنگار شانا گفت: هم اکنون ۱۲۰ جایگاه سی ان جی و ۲۵۲ باب جایگاه سوخت مایع در منطقه فعال است. وی افزود: میزان مصرف بنزین در مهرماه امسال به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال با ۱۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، دو درصد افزایش داشته است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس از مصرف ۱۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر نفت گاز در این بازه زمانی خبرداد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال با ۱۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بدون تغییر بوده است. وی ادامه داد: مقدار ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر نفت سفید طی مهرماه امسال در منطقه فارس مصرف شد که این مقدار، در مقایسه با ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر پارسال، هفت درصد رشد را به ثبت رساند. امین اظهار کرد: در مهرماه امسال ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر نفت کوره در منطقه مصرف شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال با ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار لیتر، ۵۸ درصد کاهش داشته است. به گفته وی، در مهرماه امسال بیش از ۳۳۱ میلیون لیتر فرآورده نفتی در منطقه فارس مصرف شده است. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس یکی از بزرگترین مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که دارای ۱۶ ناحیه و چهار نمایندگی، ۲۵۲ جایگاه پمپ بنزین و نفت گاز و ۱۲۰ جایگاه سی ان جی، یک جایگاه گاز مایع، ۸۳۷ فروشندگی تعاون روستایی و عشایری، چهار مرکز سوخت گیری هواپیمایی شیراز، لارستان، لامرد و جهرم است. این منطقه به طور متوسط روزانه ۶ میلیون لیتر نفت گاز، ۵,۴ میلیون لیتر بنزین، ۵۰۰ هزار لیتر نفت سفید، ۵۰۰ هزار لیتر نفت کوره، ۶۰۰ تن گاز مایع و دو میلیون لیتر نفت گاز به نیروگاه ها و توزیع روزانه ۱۸۰ هزار لیتر سوخت هوایی به ۴۰ هواپیما را در سطح استان فارس تامین و توزیع می کند و رتبه پنجم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. منطقه فارس دارای سه انبار نفت در شیراز، آباده، لارستان با ظرفیت ۱۰۰ میلیون لیتر انواع فرآورده است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *