مصرف گازوئیل در مشهد از مرز 227 میلیون لیتر گذشت - اجاره خودرو طباطبایی

مصرف گازوئیل در مشهد از مرز ۲۲۷ میلیون لیتر گذشت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی از مصرف ۲۲۷ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۴۶ لیتر گازوئیل در شهر مشهد در پنج ماه نخست امسال خبرداد.

محمدمهدی قرایی اظهار کرد: مقدار مصرف نفت گاز معمولی در بازه زمانی یکم فروردین ماه تا ۱۳ مردادماه به ۱۰۷ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۵۰۰ لیتر و گازوئیل یورو ۴ به ۱۱۰ میلیون و ۱۸ هزار لیتر رسید.

وی افزود: صادرات گازوئیل در دوره مورد بررسی به ۱۰ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۴۴۶ لیتر رسید که در مجموع پنج درصد گازوئیل مصرفی مربوط به صادرات، ۴۷ درصد به گازوئیل معمولی و ۴۸ درصد به گازوئیل یورو ۴ اختصاص یافت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در ادامه مصرف روزانه گازوئیل مشهد را در این بازه زمانی یک میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۰ لیتر اعلام کرد.

وی ادامه داد: میانگین مصرف روزانه گازوئیل معمولی در شهر مشهد در پنج ماه نخست امسال به ۷۸۹ هزار و ۹۲۳ لیتر، گازوئیل یورو ۴ به ۸۰۸ هزار و ۹۵۶ لیتر و صادرات گازوئیل روزانه این شهر به ۷۷ هزار و ۵۹۲ لیتر رسید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *