میانگین آمار مصرف بنزین کشور به 74 میلیون لیتر رسید - اجاره خودرو طباطبایی

میانگین آمار مصرف بنزین کشور به ۷۴ میلیون لیتر رسید

میانگین آمار مصرف بنزین کشور از ابتدای سال تاکنون پس از گذشت حدود ۹ ماه به ۷۴,۹ میلیون لیتر رسید. مقدار مصرف بنزین کشور از یکم تا سیزدهم آذرماه به ۹۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بالغ شده است. بیشترین مقدار مصرف بنزین در این بازه زمانی مربوط به یک شنبه ( هفتم آذرماه) با ۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف به جمعه ( ۱۲ آذرماه) با ۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اختصاص یافت است. میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا نیمه آذرماه به ۷۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسیده است. میانگین مصرف بنزین کشور در هشت ماه امسال «فروردین تا آبان ماه» با ۴,۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال از ۷۲ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیتر رسیده است. بیشترین مقدار مصرف بنزین با ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر مربوط به روزهای «۶، ۲۰ و ۲۹ آبان ماه» و کمترین مقدار مصرف مربوط به ۲۸ آبان ماه با ۶۳٫۷ درصد بوده است. میانگین مصرف روزانه بنزین در هفته نخست آبان‎ماه به ۷۳٫۳ میلیون لیتر، هفته دوم به ۷۲٫۴ میلیون لیتر و هفته سوم آبان‎ماه به ۷۳ میلیون لیتر رسید. بیشترین مقدار مصرف بنزین در هفته نخست دوره مورد بررسی مربوط به «پنج شنبه، ششم آبان ماه» با ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین میزان مصرف مربوط به «جمعه، هفتم آبان‎ماه» با ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است. مصرف بنزین در هفته دوم آبان‎ماه با مجموع ۵۰۶ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر نسبت به هفته نخست با ۵۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر ۶ میلیون لیتر کاهش داشته است. کمترین و بیشترین میزان مصرف بنزین در هفته دوم آبان‎ماه به روزهای «جمعه، ۱۴ آبان‎ماه» و «پنج شنبه، ۱۳ آبان‎ماه» با ۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر اختصاص داشته است. میانگین مصرف بنزین کشور در هفته سوم آبان ماه به ۷۳ میلیون لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف مربوط به روز «شنبه، ۲۰ آبان ماه» با ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به «جمعه، ۲۱ آبان ماه» با ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *