میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از مرز 75 میلیون لیتر گذشت - اجاره خودرو طباطبایی

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از مرز ۷۵ میلیون لیتر گذشت

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در ۲۳ روز نخست مهرماه امسال با ۴٫۴ درصد رشد نسبت به دوره مشابه پارسال به ۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید. میانگین مصرف بنزین کشور در ۲۳ روز نخست مهرماه پارسال ۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر در روز ثبت شد. بیشترین مقدار مصرف بنزین در ۲۳ روز نخست مهرماه امسال مربوط به دوشنبه (۱۹ مهرماه) با ۹۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به چهارشنبه (۲۱ مهرماه) با ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده است. این گزارش می افزاید: در همین حال مصرف بنزین کل کشور از ابتدای امسال تاکنون (۲۰۹ روز نخست سال ۹۵ ) با ۳٫۸ درصد رشد نسبت به ۲۰۹ روز نخست سال ۹۴، به طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است، در حالی که این رقم در دوره مشابه پارسال به طور میانگین روزانه ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *