هوای تهران آلوده است - اجاره خودرو طباطبایی

هوای تهران آلوده است

هوای تهران امروز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. هوای تهران پس از چند روز قرار گرفتن در شرایط سالم، امروز یکشنبه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت. امروز شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۲۷ قرار دارد.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *