پیشنهادی با هدف دستیابی به تیراژ اقتصادی محصولات جدید خودروسازان - اجاره خودرو طباطبایی

پیشنهادی با هدف دستیابی به تیراژ اقتصادی محصولات جدید خودروسازان

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان از طرح پیشنهادی به منظور رفع موضوع تیراژ تولید خودروهای جدید خبر داد و گفت : تیراژ کم ، توجیه اقتصادی داخلی سازی محصولات جدید را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

محمد رضا نجفی منش افزود : پیشنهاد می شود با توجه به تیراژ غیر اقتصادی قطعات تولیدی درصدی از این قطعات برای شرکتهای مادر نیز تولید شود تا بحث صرفه اقتصادی تیراژ تولید محصولات جدید حل شود.

وی گفت : البته این پیشنهاد باید با شرکتهای خارجی مطرح شود اما قطعا اجرای این پیشنهاد می تواند راهکار مناسبی برای دغدغه موجود و رفع مشکلات تیراژ اقتصادی محصولات جدید در واحدهای قطعه سازی در کشور باشد.

وی تاکید کرد : این پیشنهاد می تواند به عنوان یکی راه حل اجرایی شود . قطعا نگرانی که امروز قطعه سازان در خصوص تیراژ تولید محصولات جدید و سرمایه گذاری در این خصوص دارند با پذیرش این پیشنهاد و عملی شدن آن رفع خواهد شد.

وی با توجه به قبول تولید محصول مشترک جدید پژو با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل تصریح کرد : با موافقت صورت گرفته شروع تولید محصول جدید با ۲۰ درصد ساخت داخل و به تدریج ظرف چند ماه به ۴۰ درصد ساخت داخل خواهد رسید.

وی گفت : به نظر می رسد زمان مورد نیاز برای تولید این خودرو ، درصد داخلی ساخلی اولیه این محصول جدید را توجیه می کند هر چند وزیر صنعت و ، معدن و تجارت در شروط همکاری ها بر ۴۰ درصد ساخت داخل در ابتدای تولید تاکید داشتند.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت : بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، شرکت پژو در نظر دارد ظرف زمان تعیین شده ، تولید این خودرو را در ایران به حداکثر ۸۰ درصد ساخت داخل برساند.

نجفی منش افزود : بر این اساس یا باید این خودروها در ابتدا به صورت CBU کامل وارد یا اینکه به صورت CKD در داخل مونتاژ شود و یا اینکه با درصدی ساخت داخل ، تولید آن آغاز شود به هر حال ۲۰ درصد ساخت داخل بهتر از ورود خودرو به صورت CBU است.

وی با اشاره به اینکه تنوع کم و تیراژ بیشتر در تولید قطعا منطقی تر خواهد بود ،اظهار داشت : امروز بیشترین خودروهای تولیدی در شرکتها خودروساز عمدتا محصولات ارزان ۳۰ میلیون است بنابراین با توجه به تقاضای موجود در خصوص این خودروها باید بیشتر تولیدات در این رنج قیمتی و با تیراژ بالا باشد که در اوضاع تولید قطعه سازان نیز موثر باشد.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *