64 هزار کارت سوخت خودروهای دیزلی در لیست قطع سهمیه قرار گرفتند - اجاره خودرو طباطبایی

۶۴ هزار کارت سوخت خودروهای دیزلی در لیست قطع سهمیه قرار گرفتند

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت : در حال حاضر ۶۴ هزار کارت سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث در لیست قطع سهمیه قرار دارند .

سید مهدی پیغمبرزاده با اشاره به طرح حذف سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث اظهار داشت : طرح حذف سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای مرداد ماه اجرایی گردید .

وی تصریح کرد : خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از ششم خردادماه پیام هشدار را در زمان سوختگیری در جایگاه ها را دریافت کرده اند، بنابراین زمان کافی برای رفع مشکل بیمه خود داشته اند.

وی مبنای این تصمیم گیری مصوبات سال های گذشته دولت اعلام کرد و اظهار داشت : علاوه بر مصوبات دولت، نمایندگان مجلس نیز در قانون بیمه شخص ثالث که اخیرا مصوب شد، ستاد مدیریت سوخت را مکلف کردند تا از صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه ثالث جلوگیری نمایند.

وی تصریح کرد : تاکنون حدود ۸۰ هزار کارت سوخت احصی شده است و از این تعداد نزدیک به ۱۵ هزار نیز بیمه دریافت کرده و یا بیمه داشته و مراجعه کردند و از لیست قطع سهمیه حذف شدند.

وی افزود : در حال حاضر ۶۴ هزار خودرو دیزلی فاقد بیمه شخص ثالث سهمیه آنها قطع شده و مراجعه ای هم نداشتند .

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت : البته مشخص نیست که آیا این تعداد خودرو وجود دارند و یا دارد از کارت آنها سوء استفاده می شود اما این تعداد در لیست قطع سهمیه به جهت عدم بیمه قرار دارند.

پیغمبر زاده با اشاره به ادامه روال گذشته در حذف سهمیه سوخت خودروهای دیزلی فاقد بیمه گفت : خودروهایی که بیمه آنها به اتمام می رسد در صورتی که جهت دریافت مجدد بیمه مراجعه نکند در لیست هشدار قرار گرفته و پس از آن سهمیه شان قطع خواهد شد.

وی تصریح کرد : خودروهایی که بیمه دارند اما پیام هشدار قطع دریافت کرده اند، می توانند با به همراه داشتن بیمه نامه و کارت خودرو به دفتر پلیس۱۰+ مراجعه و از فهرست هشدار خارج شوند.

وی تصریح کرد : البته با توجه به تصمیمات اتخاذ شده پس از رفع مشکل بیمه شخص ثالث به سرعت کارت سوخت این خودروها فعال می شود و مالکان مجددا مجاز به دریافت سهمیه سوخت از طریق کارت ها خواهند بود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *