85 درصد جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی منطقه ارومیه درجه ممتاز و یک هستند - اجاره خودرو طباطبایی

۸۵ درصد جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی منطقه ارومیه درجه ممتاز و یک هستند

جلسه توجیهی طرح درجه بندی جایگاهها با حضور مالکین جایگاهها، مدیر و اعضای کارگروه درجه بندی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه برگزار شد. احمد مجرد در این جلسه گفت: درحال حاضر با تعامل و همدلی دو سویه ۸۵ درصد جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی منطقه ارومیه درجه ممتاز و یک هستند. وی تصریح کرد به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی، افزایش ضریب ایمنی و الزام به رفع نواقص در نقاط عرضه فرآورده های نفتیو اجرای طرح تکریم مردم و ارباب رجوع ،طرح درجه بندی جایگاههای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه در ۶ ماه دوم سال ۹۵ از اول آبانماه بر کلیه جایگاهها اجرا خواهد شد و مقدمات آن محیا شده است این مقام مسئول افزود: محدوده اجرایی این طرح، جایگاه ها و فروشندگی های سکودار عرضه کننده بنزین و نفتگاز شهرهای ارومیه، اشنویه، سلماس، خوی، چالدران، قره ضیاء الدین، ماکو، شوط ، پلدشت و بازرگان است که کارگروه درجه بندی متشکل از نمایندگان بازرگانی ،خدمات مهندسی ،سامانه هوشمند سوخت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE)، رییس ناحیه و نماینده جایگاه داران ضمن بازدید، براساس شاخص های ارزیابی امتیاز نقاط عرضه را تعیین خواهند کرد. در ادامه جلسه حسن زاده معاون بازرگانی منطقه نیز ضمن تاکید بر حضور مالک جایگاه در زمان درجه بندی گفت: مهم ترین شاخص ها که مورد ارزیابی قرار می گیرد استفاده کامل و بدون نقص از سامانه هوشمند سوخت، تابلوهای هشدار دهنده، سیستم حفاظتی (دوربین مدار بسته)، سیستم نمایش سطح سنج و دما سنج (LG/TG)، سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست است ،از دیگر موارد ارزیابی نصب تابلوهای مشخصات جایگاه، ایجاد فضای سبز، نظافت مستمر جایگاه، نحوه برخورد با مشتری و … است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *