خانه / بایگانی برچسب ها: آزمایش کیسه های هوای تاکاتا

بایگانی برچسب ها: آزمایش کیسه های هوای تاکاتا

احتمال دستکاری اطلاعات آزمایش های تاکاتا

احتمال دستکاری اطلاعات آزمایش های تاکاتا - اجاره خودرو طباطبایی

در پی رسوایی بزرگ کیسه های هوای تاکاتا، این شرکت قطعه ساز ژاپنی در آستانه فروپاشی قرار گرفت و سهام آن تا حدی سقوط کردکه حتی حاضر شد سهامش را به خودروسازان بزرگ جهانی بفروشد.

ادامه مطلب »