نوامبر
هیوندای ولستر N TCR

اجاره خودرو تشریفاتی

اجاره خودرو تشریفاتییک خودروی تشریفات دولت به صورت استاندارد برای حمل و نقل سران یا رؤسای یک دولت یا کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در موارد خاص می‌تواند به حمل و نقل و جابه‌جایی مقامات دیگر کشورها که برای بازدید سیاسی به کشوری دیگری سفر کرده‌ا ...

فوریه
اجاره خودرو با راننده چگونه است

اجاره خودرو با راننده چگونه است و چه مزایایی را به همراه دارد

اجاره خودرو با راننده چگونه است و چه مزایایی را به همراه دارد - اجاره خودرو طباطباییاجاره خودرو با راننده چگونه استاجاره خودرو با راننده یعنی شما خودرویی را به همراه راننده اجاره میکنید و به مکان و جایی که میخواهید به راحتی برسید و از سوار ش ...