نوامبر
پارک جمشیدیه تهران - اجاره خودرو - اجاره ماشین

پارک جمشیدیه تهران تاریخچه پارک و بررسی پارک ها

پارک جمشیدیه تهران اجاره خودرو برای پارک جمشیدیه تهران بوستان جمشیدیه یا پارک سنگی جمشیدیه با مساحتی حدود ۱۰ هکتار در ناحیه ۴ منطقه یک تهران، انتهای خیابان شهید باهنر (نیاوران) واقع شده است. پارک جمشیدیه مرتفع ترین پارک تهران با فضای کوهستانی و مس ...