نوامبر
پارک جنگلی لویزان تهران - اجاره خودرو - اجاره ماشین

تاریخچه کامل پارک جنگلی لویزان تهران

پارک جنگلی لویزان تهران اجاره خودرو برای پارک جنگلی لویزان تهران پارک جنگلی لویزان یکی از پارک‌های جنگلی شهر تهران است که در بخش شمیرانات قرار دارد. این پارک ۱۱۰۰ هکتار وسعت دارد و بزرگ ترین فضای سبز تهران به شمار می رود که بیشتر آن دارای کاربرد تف ...