نوامبر
منطقه حفاظت شده دودانگه در مازندران - اجاره خودرو - اجاره ماشین

بررسی منطقه حفاظت شده دودانگه در مازندران

منطقه حفاظت شده دودانگه در مازندران اجاره خودرو برای منطقه حفاظت شده دودانگه در مازندران منطقه حفاظت شده دودانگه و چهاردانگه منطقه ایست کوهستانی با مساحت ۱۶۹۰۴ هکتار در حدود ۶۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ساری دارای گونه‌های گیاهی و جانوری بسیار متن ...