اکتبر
ساعت-تماشاگه زمان تهران-اجاره خودرو-اجاره ماشین

بازدید به موزه ساعت-تماشاگه زمان تهران به وسیله اجاره ماشین

موزه ساعت-تماشاگه زمان تهران اجاره خودرو برای موزه ساعت-تماشاگه زمان تهران موزه ساعت یا تماشاگه زمان که نخستین موزه ساعت در ایران است در خیابان ولیعصر، خیابان سرلشگر فلاحی (زعفرانیه)، نبش چهارراه پرزین بغدادی واقع شده است. موزه ساعت در خرداد ماه ۱۳ ...