جولای
توافق مرسدس و چری بر سر نام EQ - اجاره خودرو

توافق مرسدس و چری بر سر نام EQ

توافق مرسدس و چری بر سر نام EQمرسدس بنز و چری به توافقی دست یافتند که طی آن هر دو خودروساز می‌توانند از نام EQ برای محصولات خود استفاده کنند.توافق مرسدس و چری بر سر نام EQ - اجاره خودرواگرچه چری از سال ۲۰۱۴ تاکنون مشغول استفاده از نام‌ها ...