ژانویه
اجاره بالگرد

اجاره هلیکوپتر ساعتی و روزانه

اجاره هلیکوپتر ساعتی و روزانه پرواز با هلیکوپترهای مدرن به مقصد دلخواه شما یکی از خدمات جدید این روزای کشور شده است، اجاره هلیکوپتر ساعتی و روزانههلی کوپتر به جای ماشین عروس گرچه دستاوردهای دنیای غرب با تاخیر به کشور می رسد ولی امکانات رف ...