بایگانی برچسب ها: انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی خودرو

توانمندی قطعه سازان داخلی برای پیوستن به زنجیره تامین جهانی پژو

توانمندی قطعه سازان داخلی برای پیوستن به زنجیره تامین جهانی پژو - اجاره خودرو طباطبایی

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور گفت : با مشارکت قطعه سازان داخلی در تولید محصولات جدید ، قطعا می توان با سرعت بیشتری به ارقامی بیش از ۴۰ درصد ساخت داخل دست یافت.

ادامه مطلب »