بایگانی برچسب ها: حذف قاچاق بنزین

ادامه روند عرضه تک نرخی بنزین به صلاح جامعه است

ادامه روند عرضه تک نرخی بنزین به صلاح جامعه است - اجاره خودرو طباطبایی

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به پیامدهای منفی عرضه دو نرخی بنزین در کشور گفت: عرضه دو نرخی بنزین فسادآور است و بدون شک حذف کارت سوخت و عرضه تک نرخی بنزین به نفع مردم خواهد بود.

ادامه مطلب »