بایگانی برچسب ها: رنت ماشین در ری

نرخ روغن موتورهای داخلی هیچ تغییری نکرده است

نرخ روغن موتورهای داخلی هیچ تغییری نکرده است - اجاره خودرو طباطبایی

مدیرعامل تعاونی ایرانیان تایر ری در خصوص گرانی قیمت روغن موتور گفت: قیمت روغن موتورهای وارداتی با توجه به مصوبه دولت مبنی بر جایگزینی نرخ ارز آزاد بجای نرخ ارز مبادله ای تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

ادامه مطلب »