بایگانی برچسب ها: رنت ماشین در سقز

کاهش مصرف سوخت با نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی

کاهش مصرف سوخت با نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی - اجاره خودرو طباطبایی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم توجه و توسعه حمل و نقل عمومی، گفت: در بحث حمل و نقل و توسعه آن باید عدالت رعایت گردد و در همه کشور این موضوع در اولویت قرار گیرد، به عنوان مثال استان کردستان که جزء پنج شهر آلوده کشور است، در بحث حمل و نقل عمومی بسیار ضعیف است و هیچ اقدامی جهت احداث خطوط ریلی در این شهر صورت نگرفته است.

ادامه مطلب »