جولای
اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی - اجاره خودرو طباطبایی

اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی

فسایی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲۲ از آغاز اولین مرحله آزمایشی اجرای طرح برخورد با مسافربرهای شخصی در در پایانه مترو ایران خودرو از اوایل تیرماه سال جاری با همکاری پلیس راهور منطقه و نیروی انتظامی ۱۸۱ تهران کرج خبر داد.