جولای
طرح ترافیکی خیابانهای منطقه 12 تهران به حالت قبل برگشت - اجاره خودرو طباطبایی

طرح ترافیکی خیابانهای منطقه ۱۲ تهران به حالت قبل برگشت

سردار تیمور حسینی با بیان اینکه طرح اصلاح ترافیکی منطقه ۱۲ فعلا به حالت اولیه بازگشته است، گفت: به دلیل برخی ایرادات این طرح به حالت اولیه بازگشته و پس از اصلاح مجدد در خصوص اجرای آن تصمیم گیری و اطلاع رسانی می شود.